Fagerlia parsellhagelag

En gjeng ivrige sjeler fikk i fjor anledning til å benytte litt av Fagerlia borettslags omfattende areal til å sette ned pallekarmer for småskala dyrking, noe flere kan ha lagt merke til, om de har oppholdt seg ved lekeplassen. Her står per dags dato 19 kasser med jord og ulikt innhold, fra jordbær via grønnkål, til diverse urter, i øyeblikket dekt av snø.
Fortsett å lese «Fagerlia parsellhagelag»

Molokkene i Fagerlia

I henhold til kommunens bestemmelser er huseier /borettslag ansvarlig for å holde avfallscontainere fri for snø og framkommelig for tømming.

Vaktmesteren sørger for å koste lokkene og rydde snø foran containerne så godt som råd er, men det hender at han ikke rekker dette før renovatøren kommer. Det kan jo også skje at han er syk (selv om det heldigvis, er veldig sjelden). Det er vanskelig å pålegge beboerne å sørge for snøfrie forhold, etter som ikke hvert hus har «sine» moloker. Men styret vil likevel oppfordre hver i sær til å hjelpe til med å koste snø fra lokkene og rydde for snø.

Ny fordeling av felleskostnader: Faktura stemmer ikke med beregnede kostnader! (II)

Noen observante beboere har gjort oss oppmerksom på enda en utgift som ikke inngår i de beregnede felleskostnadene: Garasjeleie.

Per tiden utgjør garasjeleien kr 250 per måned, og vil bli lagt til felleskostnadene på samme måte som utgifter til kabel-TV.

Styret beklager at dette heller ikke ble eksplisitt informert om i brevet til andelseierne, men håper at dette rydder opp i eventuell forvirring.

Styret oppfordrer beboere til å ta kontakt hvis det oppdages feil i beregning eller fakturering av nye felleskostnader.

Felling av trær i skogen bak garasjene i Fagerliveien

Den observante beboer har kanskje fått med seg at noen har felt trær i skogen bak garasjene i Fagerliveien. Det er én av beboerne i borettslaget som har søkt kommunen og fått tillatelse til å felle lauvtrær i en sone bak garasjerekken i Fagerliveien. Det er viktig å presisere at dette er på kommunal tomt og borettslaget har derfor ingen ting med hogsten å gjøre, annet enn å videreformidle informasjon til de som kunne tenke seg å  delta i fellingen.

Fortsett å lese «Felling av trær i skogen bak garasjene i Fagerliveien»

Ny fordeling av felleskostnader

Som følge av vedtaket på årets generalforsamling sendes det i disse dager brev til alle beboere om nye satser for felleskostnader. For noen innebærer det en reduksjon, for andre en økning. Her forklares nærmere hvordan beregningen er gjort.

I brevet fra TOBB/Styret angis det hvilke tilbygg vi har registrert på hver andel. Vi er rimelig sikre på at vi har god oversikt, men dessverre er det en mulighet for at det har sneket seg inn en tastefeil i beregningsprosessen. Før du eventuelt klager, kan det være greit å se gjennom teksten under om hvordan registreringen har foregått.

Fortsett å lese «Ny fordeling av felleskostnader»

Lekeplassen får en ansiktsløftning

Over sommeren starter vi en oppgradering av lekeplassen. Det meste av det som står der i dag er modent for utskiftning på grunn av slitasje. Noe må også oppgraderes for å tilfredsstille dagens krav.

Det er styret som i samarbeid med velforeninga har utformet den nye lekeplassen. Utstyrsleverandøren står for montering av lekeapparatene, mens vaktmester Ingvar Berg bistår i en del av arbeidet. Oppgraderingen vil totalt koste rundt 240.000 kr.

Husene blir nye (eller, ikke akkurat da).

Beising av hus pågår. I tillegg beises Molokene, stakittgjerder og rekkverk, samt garasjeanlegget i Fagerliveien. Arbeidet utføres av flere av borettslagets flotte ungdommer!

Værgudene er for øyeblikket ikke spesielt samarbeidsvillige, men vi får håpe det endrer seg. Beising av hus fortsetter neste år.

Hageavfall

Til alle som setter ut hageavfall som vaktmesteren tar med seg. Vaktmesterene har nå ferie i fire uker og vår sommervikar, Martin Viggen, kjører ikke traktor. Vi ber derfor alle som produserer hageavfall om å legge dette i sekker. Greiner buntes sammen. Da blir det enklere for Martin å samle sammen dette og frakte det bort. Avfallet plasseres ved veien der du bor.

Ellers ønsker styret å takke alle som bidrar til å holde det velstelt rundt omkring i borettslaget vårt!