Økning i husleie – må alle betale?

Som varslet i eget skriv, øker husleien med 3,7% hovedsaklig som følge av vedlikeholdstiltak i felleskjellere i kryssdelte hus. Styret har fått noen spørsmål om hvorfor økning gjelder alle, når vitterlig bare beboere i kryssdelte hus får nyte godt av oppussingen/vedlikeholdet? Under følger noen spørsmål og svar som er ment å opplyse saken og vise hvorfor alle må være med å betale. Fortsett å lese «Økning i husleie – må alle betale?»

Lekeplassen får en ansiktsløftning

Over sommeren starter vi en oppgradering av lekeplassen. Det meste av det som står der i dag er modent for utskiftning på grunn av slitasje. Noe må også oppgraderes for å tilfredsstille dagens krav.

Det er styret som i samarbeid med velforeninga har utformet den nye lekeplassen. Utstyrsleverandøren står for montering av lekeapparatene, mens vaktmester Ingvar Berg bistår i en del av arbeidet. Oppgraderingen vil totalt koste rundt 240.000 kr.

Husene blir nye (eller, ikke akkurat da).

Beising av hus pågår. I tillegg beises Molokene, stakittgjerder og rekkverk, samt garasjeanlegget i Fagerliveien. Arbeidet utføres av flere av borettslagets flotte ungdommer!

Værgudene er for øyeblikket ikke spesielt samarbeidsvillige, men vi får håpe det endrer seg. Beising av hus fortsetter neste år.