Trefelling og beplantning – en statusoppdatering

Det kommer en del henvendelser gjennom året, om felling av busker og trær, samt noen spørsmål om beplantning. Vår utmerkede tregruppe, som består av Anne Mette Eidet, Trond Arnesen og Håkon Busch Iversen (styret), har håndtert alle henvendelser. Flere trær er felt, men noen gjenstår. Disse vil bli felt mens det ennå er snø.