Felling av trær i skogen bak garasjene i Fagerliveien

Den observante beboer har kanskje fått med seg at noen har felt trær i skogen bak garasjene i Fagerliveien. Det er én av beboerne i borettslaget som har søkt kommunen og fått tillatelse til å felle lauvtrær i en sone bak garasjerekken i Fagerliveien. Det er viktig å presisere at dette er på kommunal tomt og borettslaget har derfor ingen ting med hogsten å gjøre, annet enn å videreformidle informasjon til de som kunne tenke seg å  delta i fellingen.

Fortsett å lese «Felling av trær i skogen bak garasjene i Fagerliveien»

Trefelling og beplantning – en statusoppdatering

Det kommer en del henvendelser gjennom året, om felling av busker og trær, samt noen spørsmål om beplantning. Vår utmerkede tregruppe, som består av Anne Mette Eidet, Trond Arnesen og Håkon Busch Iversen (styret), har håndtert alle henvendelser. Flere trær er felt, men noen gjenstår. Disse vil bli felt mens det ennå er snø.