Nytt styre (på en måte)

Styre ble valgt på generalforsamlingen, selv om det kan diskuteres hvorvidt det ble valgt et «nytt» styre. Styret består av de samme styremedlemmene som i fjor, men to nye varamedlemmer har kommet til.

Den hele og fulle oversikten finner du på styre-siden.