Resultater fra parkeringsundersøkelsen

Resultatene fra den store parkeringsundersøkelsen er nå klare (Last ned: Rapport fra den store parkeringsundersøkelsen). Under følger et utdrag fra konklusjonen:

Det er ikke bare enkelt å konkludere noe som  helst på bakgrunn av denne undersøkelsen. Det er stor uenighet om hva som er problemet. Det er sågar uenighet om vi i det hele tatt har et problem. Det er derfor et stort sprik og relativt vanskelig å sammenfatte til noe som alle kan bli fornøyde med. Imidlertid kan vi oppsummere de viktigste funnene fra undersøkelsen[1].

Fortsett å lese «Resultater fra parkeringsundersøkelsen»

Parkeringsundersøkelsen er avsluttet

Innen fristen kom det mer enn 60 besvarelser både på papir og på nett. Det er tilnærmet 30% deltakelse og langt mer enn noen kunne forvente.

Parkeringsutvalget vil legge frem resultatet av undersøkelsen og en skisse for veien videre på generalforsamlingen i tillegg til at det selvsagt også vil bli publisert på nettsidene.

Tusen takk til alle som har svart!