Bilkollektivet kommer til Fagerlia!

Styret har tildelt  Trondheim Bilkollektiv en parkeringsplass ved garasjeanlegget i Aaengveien. Dermed er det meget kort vei for beboere til å benytte seg av en ekstra bil når situasjonen skulle gjøre det nødvendig.

Styret ønsker med dette å legge bedre til rette for å bo i Fagerlia uten å eie egen bil. Det er tidvis store parkeringsutfordringer, så hvis flere kan få dekket behovet for tilgang til bil (eller bil nummer to) gjennom dette tilbudet, vil det kunne redusere antall biler som må parkeres i området (eller i alle fall bidra til at det ikke øker).

Fortsett å lese «Bilkollektivet kommer til Fagerlia!»

Resultater fra parkeringsundersøkelsen

Resultatene fra den store parkeringsundersøkelsen er nå klare (Last ned: Rapport fra den store parkeringsundersøkelsen). Under følger et utdrag fra konklusjonen:

Det er ikke bare enkelt å konkludere noe som  helst på bakgrunn av denne undersøkelsen. Det er stor uenighet om hva som er problemet. Det er sågar uenighet om vi i det hele tatt har et problem. Det er derfor et stort sprik og relativt vanskelig å sammenfatte til noe som alle kan bli fornøyde med. Imidlertid kan vi oppsummere de viktigste funnene fra undersøkelsen[1].

Fortsett å lese «Resultater fra parkeringsundersøkelsen»

Parkeringsundersøkelsen er avsluttet

Innen fristen kom det mer enn 60 besvarelser både på papir og på nett. Det er tilnærmet 30% deltakelse og langt mer enn noen kunne forvente.

Parkeringsutvalget vil legge frem resultatet av undersøkelsen og en skisse for veien videre på generalforsamlingen i tillegg til at det selvsagt også vil bli publisert på nettsidene.

Tusen takk til alle som har svart!