Nytt avfallssystem

Dette er fremdriftsplanen for etablering av nytt avfallssystem. Flere detaljer kommer over sommeren

  • Uke 35 – Oppgraving og sanering av Molok, samt utbedring av areal der Molok har stått.
  • Uke 37 – Start etablering av nye nedgravde containere (totalt 8 stk. på 4 steder)
  • Uke 40 – Ferdigstillelse

Nytt avfallssystem

Molok-systemet er i ferd med å bli avviklet og borettslaget må derfor ha nytt avfallssystem. I samråd med Trondheim renholdsverk har styret kommet til at en ny nedgravd løsning er å foretrekke, som beskrevet i vedlagte skriv fra Trondheim renholdsverk. Merk at plast-Molokene (ved Trafoen) fremdeles vil være i bruk ettersom disse er store (4000 liter) og kan oppgraderes med ny bunn/sekk i metall.

Kort oppsummert blir det:

  • 38% økning i kapasitet
  • 5% reduksjon i renovasjonsavgiften
  • Færre hentesteder og dermed lengre avstand for de fleste beboerne

Kanskje du lurer på hvorfor styret har valgt den løsningen? Eller hvorfor dette må skje nå? Da er det bare å lese videre, så kan det hende du får svar på det… Og hvis du, etter å ha lest videre, fremdeles sitter igjen med spørsmål – må du gjerne ta kontakt med Styret.

Fortsett å lese «Nytt avfallssystem»

Molokkene i Fagerlia

I henhold til kommunens bestemmelser er huseier /borettslag ansvarlig for å holde avfallscontainere fri for snø og framkommelig for tømming.

Vaktmesteren sørger for å koste lokkene og rydde snø foran containerne så godt som råd er, men det hender at han ikke rekker dette før renovatøren kommer. Det kan jo også skje at han er syk (selv om det heldigvis, er veldig sjelden). Det er vanskelig å pålegge beboerne å sørge for snøfrie forhold, etter som ikke hvert hus har «sine» moloker. Men styret vil likevel oppfordre hver i sær til å hjelpe til med å koste snø fra lokkene og rydde for snø.