Felling av trær i skogen bak garasjene i Fagerliveien

Den observante beboer har kanskje fått med seg at noen har felt trær i skogen bak garasjene i Fagerliveien. Det er én av beboerne i borettslaget som har søkt kommunen og fått tillatelse til å felle lauvtrær i en sone bak garasjerekken i Fagerliveien. Det er viktig å presisere at dette er på kommunal tomt og borettslaget har derfor ingen ting med hogsten å gjøre, annet enn å videreformidle informasjon til de som kunne tenke seg å  delta i fellingen.

Fortsett å lese «Felling av trær i skogen bak garasjene i Fagerliveien»