Parkeringsundersøkelsen er avsluttet

Innen fristen kom det mer enn 60 besvarelser både på papir og på nett. Det er tilnærmet 30% deltakelse og langt mer enn noen kunne forvente.

Parkeringsutvalget vil legge frem resultatet av undersøkelsen og en skisse for veien videre på generalforsamlingen i tillegg til at det selvsagt også vil bli publisert på nettsidene.

Tusen takk til alle som har svart!

Dato for generalforsamlingen er klar

Det blir generalforsamling for borettslaget den 8. mai kl 18.30 på Sverresborg folkemuseum. Innkalling kommer også i posten til alle beboere (slik vedtektene krever). Saker som ønskes tatt opp må sendes styret innen 31. mars 2012.

For ytterligere detaljer og også fremtidige oppdateringer, se «hva skjer» oppføringen for generalforsamlingen.

Vel møtt!