Nytt styre (på en måte)

Styre ble valgt på generalforsamlingen, selv om det kan diskuteres hvorvidt det ble valgt et «nytt» styre. Styret består av de samme styremedlemmene som i fjor, men to nye varamedlemmer har kommet til.

Den hele og fulle oversikten finner du på styre-siden.

Parkeringsundersøkelsen er avsluttet

Innen fristen kom det mer enn 60 besvarelser både på papir og på nett. Det er tilnærmet 30% deltakelse og langt mer enn noen kunne forvente.

Parkeringsutvalget vil legge frem resultatet av undersøkelsen og en skisse for veien videre på generalforsamlingen i tillegg til at det selvsagt også vil bli publisert på nettsidene.

Tusen takk til alle som har svart!