Dobbel utsending av felleskostnader for februar

TOBB ber styret informere om følgende:

«Det er skjedd en feil ved innmelding av efakturatrekk ved hovedforfall 01.02.16. Kravet for februar ble dessverre meldt inn to ganger. Vennligst slett den ene.
VI BEKLAGER DET INNTRUFNE.

Hilsen TOBB»

Økning i husleie – må alle betale?

Som varslet i eget skriv, øker husleien med 3,7% hovedsaklig som følge av vedlikeholdstiltak i felleskjellere i kryssdelte hus. Styret har fått noen spørsmål om hvorfor økning gjelder alle, når vitterlig bare beboere i kryssdelte hus får nyte godt av oppussingen/vedlikeholdet? Under følger noen spørsmål og svar som er ment å opplyse saken og vise hvorfor alle må være med å betale. Fortsett å lese «Økning i husleie – må alle betale?»

Ny fordeling av felleskostnader: Faktura stemmer ikke med beregnede kostnader! (II)

Noen observante beboere har gjort oss oppmerksom på enda en utgift som ikke inngår i de beregnede felleskostnadene: Garasjeleie.

Per tiden utgjør garasjeleien kr 250 per måned, og vil bli lagt til felleskostnadene på samme måte som utgifter til kabel-TV.

Styret beklager at dette heller ikke ble eksplisitt informert om i brevet til andelseierne, men håper at dette rydder opp i eventuell forvirring.

Styret oppfordrer beboere til å ta kontakt hvis det oppdages feil i beregning eller fakturering av nye felleskostnader.

Ny fordeling av felleskostnader

Som følge av vedtaket på årets generalforsamling sendes det i disse dager brev til alle beboere om nye satser for felleskostnader. For noen innebærer det en reduksjon, for andre en økning. Her forklares nærmere hvordan beregningen er gjort.

I brevet fra TOBB/Styret angis det hvilke tilbygg vi har registrert på hver andel. Vi er rimelig sikre på at vi har god oversikt, men dessverre er det en mulighet for at det har sneket seg inn en tastefeil i beregningsprosessen. Før du eventuelt klager, kan det være greit å se gjennom teksten under om hvordan registreringen har foregått.

Fortsett å lese «Ny fordeling av felleskostnader»