We are back!

Det har vært noen utfordringer med dette nettstedet som sammen med en alt for opptatt web-redaktør har gjort at det har kommet lite nytt på nettsidene. Nå er forhåpentligvis problemene ryddet av veien, og så gjenstår det bare å se om tiden også strekker til…

Lekeplassen får en ansiktsløftning

Over sommeren starter vi en oppgradering av lekeplassen. Det meste av det som står der i dag er modent for utskiftning på grunn av slitasje. Noe må også oppgraderes for å tilfredsstille dagens krav.

Det er styret som i samarbeid med velforeninga har utformet den nye lekeplassen. Utstyrsleverandøren står for montering av lekeapparatene, mens vaktmester Ingvar Berg bistår i en del av arbeidet. Oppgraderingen vil totalt koste rundt 240.000 kr.

Husene blir nye (eller, ikke akkurat da).

Beising av hus pågår. I tillegg beises Molokene, stakittgjerder og rekkverk, samt garasjeanlegget i Fagerliveien. Arbeidet utføres av flere av borettslagets flotte ungdommer!

Værgudene er for øyeblikket ikke spesielt samarbeidsvillige, men vi får håpe det endrer seg. Beising av hus fortsetter neste år.

Hageavfall

Til alle som setter ut hageavfall som vaktmesteren tar med seg. Vaktmesterene har nå ferie i fire uker og vår sommervikar, Martin Viggen, kjører ikke traktor. Vi ber derfor alle som produserer hageavfall om å legge dette i sekker. Greiner buntes sammen. Da blir det enklere for Martin å samle sammen dette og frakte det bort. Avfallet plasseres ved veien der du bor.

Ellers ønsker styret å takke alle som bidrar til å holde det velstelt rundt omkring i borettslaget vårt!