Lekeplassen får en ansiktsløftning

Over sommeren starter vi en oppgradering av lekeplassen. Det meste av det som står der i dag er modent for utskiftning på grunn av slitasje. Noe må også oppgraderes for å tilfredsstille dagens krav.

Det er styret som i samarbeid med velforeninga har utformet den nye lekeplassen. Utstyrsleverandøren står for montering av lekeapparatene, mens vaktmester Ingvar Berg bistår i en del av arbeidet. Oppgraderingen vil totalt koste rundt 240.000 kr.

Hageavfall

Til alle som setter ut hageavfall som vaktmesteren tar med seg. Vaktmesterene har nå ferie i fire uker og vår sommervikar, Martin Viggen, kjører ikke traktor. Vi ber derfor alle som produserer hageavfall om å legge dette i sekker. Greiner buntes sammen. Da blir det enklere for Martin å samle sammen dette og frakte det bort. Avfallet plasseres ved veien der du bor.

Ellers ønsker styret å takke alle som bidrar til å holde det velstelt rundt omkring i borettslaget vårt!