Ønsker du fortsatt butikk i Fagerlia?

Melding fra aksjonskomiteen for fortsatt butikkdrift i Fagerlia:
(Aksjonen er ikke koordinert av styret, men vi stiller oss selvsagt bak alle gode saker…)

Dere har hørt at Bunnpris planlegger å stenge butikken i Fagerlia 17.12.? Vi mobiliserer for å kjempe for nærbutikken! Mister vi den nå, vil det trolig bli boliger på tomta. Da vil muligheten for å ha en nærbutikk være tapt for all framtid. Synes du det er synd, på egne eller andres vegne? Er du med?
Fortsett å lese «Ønsker du fortsatt butikk i Fagerlia?»