Parsellhager i Fagerlia

Generalforsamlinga i Fagerlia Hageby vedtok 11.05 at det skal utredes parsell-hager på borettslagets eiendom, og at det skal settes i gang prøve-dyrking sommeren 2015 for å skape interesse og engasjement rundt prosjektet. 20. Mai ble det avholdt et første orienteringsmøte der det ble iverksatt arbeid med å forberede stiftelsesmøte for ei egen dyrkingsgruppe, registrering i Brønnøysund, utarbeide vedtekter, etablere styre og søke støtte for etablering hos Trondheim kommune. Det er per dato ca 20 personer som har registrert sin interesse for å delta på dyrking i borettslaget og det vil bli satt en øvre grense på 25 enheter/parseller i dyrkingssesongen 2015.

Prøvedyrkinga i sommer vil foregå i pallekarmer langs oversiden av gjerdet på lekeplassen. Hver enkelt parsell-eier får en dobbel pallekarm stablet i høyden til disposisjon, som blir dekket med et nettinglokk for å holde ubudne to- og firbente gjester unna godsakene.

For mer informasjon, kontakt Stig Larssæther (stilar<alfakrøll>me.com

Trefelling og beplantning – en statusoppdatering

Det kommer en del henvendelser gjennom året, om felling av busker og trær, samt noen spørsmål om beplantning. Vår utmerkede tregruppe, som består av Anne Mette Eidet, Trond Arnesen og Håkon Busch Iversen (styret), har håndtert alle henvendelser. Flere trær er felt, men noen gjenstår. Disse vil bli felt mens det ennå er snø.