Søknader

Her finner du noen søknadsskjema og elektroniske søknader du kan bruke for de tilfeller der det må søkes styret om tillatelse. Listen er langt fra komplett, så hvis du ikke finner et skjema eller søknad for ditt formål må du dessverre lage søknaden selv. Vi jobber med å tilby flere søknader her, så følg med for oppdateringer.

Bruksoverlating

Ønsker du å leie ut boenheten for en begrenset periode? Da kan du laste ned, fylle ut og underskrive dette skjemaet. Skjemaet må sendes styret enten i original eller skannet versjon.

Kontaktinformasjon

Ønsker du å oppdatere eller registrere e-postadressen hos TOBB? Fyll ut dette skemaet med de nye opplysningene.

Vedlikehold

Har du oppdaget feil/mangler på bygningsmassen som du mener er borettslagets ansvar? Fyll ut denne søknaden og velg «vedlikeholdstiltak» som søknadstype.

Beplantning

Har du lyst til å fjerne eller legge til beplantning på fellesareal? Fyll ut denne søknaden og velg «trefelling» eller «treplanting» som søknadstype.