Trefelling og beplantning – en statusoppdatering

Det kommer en del henvendelser gjennom året, om felling av busker og trær, samt noen spørsmål om beplantning. Vår utmerkede tregruppe, som består av Anne Mette Eidet, Trond Arnesen og Håkon Busch Iversen (styret), har håndtert alle henvendelser. Flere trær er felt, men noen gjenstår. Disse vil bli felt mens det ennå er snø.

Ønsker du fortsatt butikk i Fagerlia?

Melding fra aksjonskomiteen for fortsatt butikkdrift i Fagerlia:
(Aksjonen er ikke koordinert av styret, men vi stiller oss selvsagt bak alle gode saker…)

Dere har hørt at Bunnpris planlegger å stenge butikken i Fagerlia 17.12.? Vi mobiliserer for å kjempe for nærbutikken! Mister vi den nå, vil det trolig bli boliger på tomta. Da vil muligheten for å ha en nærbutikk være tapt for all framtid. Synes du det er synd, på egne eller andres vegne? Er du med?
Fortsett å lese «Ønsker du fortsatt butikk i Fagerlia?»

Fagerlia Hageby borettslag er på nett

Etter måneder og år med planlegging er endelig borettslaget kommet på nett! Fremdeles er det mye arbeid som gjenstår før sidene har den formen vi ønsker.

Og for å komme dit trenger vi din hjelp! Hva har du lyst å finne på disse nettsidene? Er det noe som er galt eller svært mangelfullt? Send oss tips og ideer på vevmester@fagerliahageby.no.