Bilkollektivet kommer til Fagerlia!

Styret har tildelt  Trondheim Bilkollektiv en parkeringsplass ved garasjeanlegget i Aaengveien. Dermed er det meget kort vei for beboere til å benytte seg av en ekstra bil når situasjonen skulle gjøre det nødvendig.

Styret ønsker med dette å legge bedre til rette for å bo i Fagerlia uten å eie egen bil. Det er tidvis store parkeringsutfordringer, så hvis flere kan få dekket behovet for tilgang til bil (eller bil nummer to) gjennom dette tilbudet, vil det kunne redusere antall biler som må parkeres i området (eller i alle fall bidra til at det ikke øker).

Les videre

Nye farger i Fagerlia

Husfargene i borettslaget har vært relativt stabil i de senere år, med noen små justeringer. Imidlertid har stadig flere hus blitt grå – spesielt etter at denne gråfargen ble oppdatert.

Styret ønsker ikke at Fagerlia skal forvandles til grålia – derfor engasjerte vi Kine Angelo til å bistå oss med å lage en helhetlig fargeplan. Denne vil gradvis innføres etterhvert som husene blir modne for beising.

Les videre

Brannfarlig varmtvannsbereder av merke OSO

Enkelte typer varmtvannsberedere av merke OSO er forbundet med fare for overoppheting i elektrisk tilkobling. I følge Adresseavisen har denne feilen vært årsak til brann – også med dødelig utgang.

OSO Hotwater har anerkjent problemet og tilbyr kostnadsfri utbedring av alle berørte beredere. Se listen over aktuelle beredere på OSO Hotwater sine nettsider.

Styret ber alle beboere om å kontrollere egen bereder og melde fra til produsenten (se lenken over) dersom berederen er omfattet av problemet.

Fagerlia parsellhagelag

En gjeng ivrige sjeler fikk i fjor anledning til å benytte litt av Fagerlia borettslags omfattende areal til å sette ned pallekarmer for småskala dyrking, noe flere kan ha lagt merke til, om de har oppholdt seg ved lekeplassen. Her står per dags dato 19 kasser med jord og ulikt innhold, fra jordbær via grønnkål, til diverse urter, i øyeblikket dekt av snø.
Les videre

Molokkene i Fagerlia

I henhold til kommunens bestemmelser er huseier /borettslag ansvarlig for å holde avfallscontainere fri for snø og framkommelig for tømming.

Vaktmesteren sørger for å koste lokkene og rydde snø foran containerne så godt som råd er, men det hender at han ikke rekker dette før renovatøren kommer. Det kan jo også skje at han er syk (selv om det heldigvis, er veldig sjelden). Det er vanskelig å pålegge beboerne å sørge for snøfrie forhold, etter som ikke hvert hus har «sine» moloker. Men styret vil likevel oppfordre hver i sær til å hjelpe til med å koste snø fra lokkene og rydde for snø.