Nye farger i Fagerlia

Husfargene i borettslaget har vært relativt stabil i de senere år, med noen små justeringer. Imidlertid har stadig flere hus blitt grå – spesielt etter at denne gråfargen ble oppdatert.

Styret ønsker ikke at Fagerlia skal forvandles til grålia – derfor engasjerte vi Kine Angelo til å bistå oss med å lage en helhetlig fargeplan. Denne vil gradvis innføres etterhvert som husene blir modne for beising.

Les videre

Brannfarlig varmtvannsbereder av merke OSO

Enkelte typer varmtvannsberedere av merke OSO er forbundet med fare for overoppheting i elektrisk tilkobling. I følge Adresseavisen har denne feilen vært årsak til brann – også med dødelig utgang.

OSO Hotwater har anerkjent problemet og tilbyr kostnadsfri utbedring av alle berørte beredere. Se listen over aktuelle beredere på OSO Hotwater sine nettsider.

Styret ber alle beboere om å kontrollere egen bereder og melde fra til produsenten (se lenken over) dersom berederen er omfattet av problemet.

Fagerlia parsellhagelag

En gjeng ivrige sjeler fikk i fjor anledning til å benytte litt av Fagerlia borettslags omfattende areal til å sette ned pallekarmer for småskala dyrking, noe flere kan ha lagt merke til, om de har oppholdt seg ved lekeplassen. Her står per dags dato 19 kasser med jord og ulikt innhold, fra jordbær via grønnkål, til diverse urter, i øyeblikket dekt av snø.
Les videre

Molokkene i Fagerlia

I henhold til kommunens bestemmelser er huseier /borettslag ansvarlig for å holde avfallscontainere fri for snø og framkommelig for tømming.

Vaktmesteren sørger for å koste lokkene og rydde snø foran containerne så godt som råd er, men det hender at han ikke rekker dette før renovatøren kommer. Det kan jo også skje at han er syk (selv om det heldigvis, er veldig sjelden). Det er vanskelig å pålegge beboerne å sørge for snøfrie forhold, etter som ikke hvert hus har «sine» moloker. Men styret vil likevel oppfordre hver i sær til å hjelpe til med å koste snø fra lokkene og rydde for snø.

Avgiften for kabel-TV og internett endres fra 1. januar

Styret har fått en del spørsmål om  hva det skyldes at januar-fakturaen fra TOBB er høyere enn tidligere. Dette skyldes den nye kabel-TV og bredbåndsavtalen og innebæerer ingen ordinær økning i husleien/felleskostnader. Styret innrømmer gjerne at det har vært litt sparsomt med informasjonen og forsøker med dette å oppklare.

Les videre

Jula er her – ting å huske på

Tiden er inne for en liten påminnelse om litt av hvert i forbindelse med julen.

Husk at gavepapir skal sorteres som restavfall, ikke papir.

NB! Hvis Molok for restavfall nærmest der du bor er full, vær så snill å gå til neste Molok. Det er alltids en med plass i. Det er viktig at lokket på Molokene ikke blir stående åpen, for da får vi besøk av rotter i dem. De kommer seg inn, men ikke ut. Og de gnager hull i avfallssekkene.

Når julen er over kan juletreet settes ved ”Grønne”, det vil si ”Trafo”-huset på enden av Ramsharts vei (like ved Molokene for plastavfall). De hentes der av Kommunen, men de tar ikke med trær som er hensatt andre steder.