Styret

Styret i borettslaget står for den daglige driften og utfører de vedtak generalforsamlingen har fattet. Møtene avholdes stort sett siste tirsdag i måneden (unntatt jul og sommer). Nåværende styre består (2018-2019) av følgende personer:

  • Anne Berit Lund (Leder)
  • Håkon Busch Iversen (Nestleder)
  • Åsmund Ahlmann Nyre (Sekretær)
  • Kristin Grankvist
  • Gaute Grankvist

I tillegg møter følgende varamedlemmer:

  • Lise Taklo
  • Erik Skontorp Hognes
  • Karin Olava Bakke
  • Rune Broberg
  • Ulf Stordalsmo

Du får kontakt med styret ved å sende en e-post til styret@fagerliahageby.no (last ned kontakt-fil – vCard) eller ringe styreleder Anne Berit Lund på 48 05 29 71 (last ned kontakt-fil – vCard)