Borettslaget

Fagerlia Hageby borettslag ble etablert høsten 1954, et drøyt halvår før de fleste bygningene sto klare i 1955. Borettslaget består av 51 trehus, hvorav 30 er kryssdelt og 21 er rekkehus. Alle husene inneholder fire leiligheter og opprinnelig varierte disse fra to til fire-roms. Ettersom det i de senere år har blitt tillatt å bygge på, finnes det leiligheter med atskillig flere rom enn det. Totalt er det altså 204 boenheter i borettslaget.