Sverresborg folkemuseum

Adresse
Sverresborg Allé 13
Trondheim


7020
Norway


Innkalling med saksliste vil komme iløpet av april måned. Saker som skal behandles på generalforsamling bes sendt styret.

Alle andelseiere har stemmerett. Dersom du er forhindret fra å møte kan du gi en annen andelseier fullmakt til å stemme på dine vegne. Mer om hvordan dette gjøres og reglene knyttet til det finner du i borettslagets vedtekter.

Det vil bli enkel bespisning i etterkant av møtet. Vel møtt!

Kommende hendelser

  • Ingen hendelser