Fagerliveien 32B

Adresse
Fagerliveien 32B
Trondheim


7020
Norway


Dersom du har saker som du mener bør tas opp på generalforsamlingen, må disse leveres styret innen 31. mars 2012.

Saksbeskrivelse leverer du skriftlig til styreleder Anne Berit Lund, Fagerliveien 32B eventuelt kan det sendes på e-post.

Kommende hendelser

  • Ingen hendelser