Avfallshåndtering

Fagerlia hageby borettslag har Molok som avfallssystem. I nærheten av husene står to stk Molok: én til papp og papir og én til restavfall. I tillegg er det plassert to Molok ved trafoen i krysset ved Ramsharts vei/Aaengveien til plastemballasje.

Glass/metall kastes i container som er plassert ved den nå nedlagte butikken. Hageavfall (blomster, jord, grener, løv, o.l) kan i sommersesongen legges i traktortilhengeren ved vaktmestergarasjen. Hvis du har mye avfall, eller det er langt å frakte kan du avtale henting med vaktmesteren. Øvrig avfall skal leveres Heggstadmoen gjenvinningsstasjon av beboer selv.

Molokene tømmes av renholdsverket etter følgende tømmeplan:

  • Restavfall: hver annen uke fra uke 2 (partalls ukenummer)
  • Plast, Papp og papir: hver fjerde uke fra uke 1 (dvs: uke 1,5,9, osv)

Hvis det er fullt i nærmeste Molok, må man finne en som har ledig plass. Det må ikke gjensettes avfall (verken papp/papir eller restavfall) utenfor molok, da dette vil tiltrekke seg kråker og evt. andre uønskede rotekopper!