Styremøte

Når:
26. september 2011
kl. 19:00 - 21:00

Hvor
Styrerommet

Kategori(er) Ingen kategorier


Styret i borettslaget har møter. Saker som skal opp på møtet må være styret i hende innen én uke før møtet.