Styremøte

Når:
25. juni 2012
kl. 19:00 - 21:00

Hvor
Vaktmestergarasjen

Kategori(er)


Saker som skal tas opp på styremøtet må være styret i hende senest én uke før.