Natursti for små og store

Når:
17. juni 2012
kl. 13:00 - 15:00

Hvor
Lekeplassen

Kategori(er)


Velforeninga innviterer til natursti.

Mer informasjon om hendelsen i egen nyhetssak.