Generalforsamling 2012

Når:
8. mai 2012
kl. 18:30 - 20:30

Hvor
Sverresborg folkemuseum

Kategori(er)


Innkalling med saksliste vil komme iløpet av april måned. Saker som ønskes behandlet på generalforsamling må være styret i hende innen 31. mars 2012.

Alle andelseiere har stemmerett. Dersom du er forhindret fra å møte kan du gi en annen andelseier fullmakt til å stemme på dine vegne. Vær oppmerksom på at en andelseier kan stille med høyst én fullmakt. Mer om hvordan dette gjøres og reglene knyttet til det finner du i borettslagets vedtekter.

Det vil bli servert kaffe, snitter og wienerbrød etterkant av møtet.

Vel møtt!