Frist for å melde saker til generalforsamlingen

Når:
31. mars 2012
kl. 23:59 - 23:59

Hvor
Fagerliveien 32B

Kategori(er)


Dersom du har saker som du mener bør tas opp på generalforsamlingen, må disse leveres styret innen 31. mars 2012.

Saksbeskrivelse leverer du skriftlig til styreleder Anne Berit Lund, Fagerliveien 30B eventuelt kan det sendes på e-post.