Økonomipresentasjon fra Generalforsamling

Etter ønske fra de frammøtte på Generalforsamlingen legges presentasjonen av økonomi ut på hjemmesida.

Om du har noen spørsmål, kommentarer eller innspill til dette – send styret en mail!