Generalforsamling er avlyst pga. smittesituasjonen

Generalforsamlingen som skulle avholdes 1. juni er avlyst! Grunnet smittesituasjonen og lokal smittevernforskrift kan vi ikke være flere enn 10 samlet innendørs og ikke mer enn 20 utendørs.

Vi avventer inntil ny vurdering fra Trondheim kommune 9. juni, for å se om bestemmelsene videreføres eller ei.

Hvis mulig vil det innkalles til ny dato for fysisk møte. Dersom det fremdeles er strenge restriksjoner etter 9. juni, må vi avholde årets generalforsamling digitalt. I så fall vil alle saker under punkt 5 i innkallingen bli utsatt til en ekstraordinær generalforsamling på et tidspunkt der det igjen er lov til å samles fysisk.

I påvente av endelig beskjed om digital eller fysisk generalforsamling, ber styret om at de som ennå ikke har aktivert sin bruker på «min side» på tobb.no, om å gjøre dette nå. Se nedenfor for hvordan du gjør dette.

Hilsen Styret