Nye farger i Fagerlia

Husfargene i borettslaget har vært relativt stabil i de senere år, med noen små justeringer. Imidlertid har stadig flere hus blitt grå – spesielt etter at denne gråfargen ble oppdatert.

Styret ønsker ikke at Fagerlia skal forvandles til grålia – derfor engasjerte vi Kine Angelo til å bistå oss med å lage en helhetlig fargeplan. Denne vil gradvis innføres etterhvert som husene blir modne for beising.

Kine Angelo fra NTNUs Light and Colour Group er opptatt av farger og har ved flere anledninger uttalt seg i media om dette. Både at Trondheim er i ferd med  å bli hel-grå og arbeidet for å motvirke dette.

Det er ingen revolusjon som foreslås, men det blir:

  • Noen flere farger med utgangspunkt i «historiske farger fra Trondheim».
  • Mer planmessig sammensetning – hvilke hus som har hvilken farge.
  • Triveligere!

Last ned rapporten fra arbeidet og ta de nye fargene nærmere i øyesyn. Husk bare at dette er en scannet versjon og fargegjengivelsen kan være litt ymse. Originalen kan besiktiges i vaktmestergarasjen dersom det er ønskelig.