Bilkollektivet kommer til Fagerlia!

Styret har tildelt  Trondheim Bilkollektiv en parkeringsplass ved garasjeanlegget i Aaengveien. Dermed er det meget kort vei for beboere til å benytte seg av en ekstra bil når situasjonen skulle gjøre det nødvendig.

Styret ønsker med dette å legge bedre til rette for å bo i Fagerlia uten å eie egen bil. Det er tidvis store parkeringsutfordringer, så hvis flere kan få dekket behovet for tilgang til bil (eller bil nummer to) gjennom dette tilbudet, vil det kunne redusere antall biler som må parkeres i området (eller i alle fall bidra til at det ikke øker).

Bilen vil komme på plass i løpet av våren. Vi varsler på nytt når den er på plass. Gå til Trondheim bilkollektivs nettsider for å melde deg inn.

NB: Borettslaget har ikke ansvar for denne ordningen utover at vi stiller parkeringsplassen til rådighet for dem. Alle henvendelser knyttet til leie og bruk av bil må rettes Trondheim bilkollektiv.