Brannfarlig varmtvannsbereder av merke OSO

Enkelte typer varmtvannsberedere av merke OSO er forbundet med fare for overoppheting i elektrisk tilkobling. I følge Adresseavisen har denne feilen vært årsak til brann – også med dødelig utgang.

OSO Hotwater har anerkjent problemet og tilbyr kostnadsfri utbedring av alle berørte beredere. Se listen over aktuelle beredere på OSO Hotwater sine nettsider.

Styret ber alle beboere om å kontrollere egen bereder og melde fra til produsenten (se lenken over) dersom berederen er omfattet av problemet.