Oppussing av felleskjellere

Det foregår oppussing av felleskjellere i kryssdelte hus. Her er mer informasjon om hva som gjøres og fremdriftsplan.

Følgende arbeid utføres:
Avretting av gulv i vaskerom, skifte av sluk, og vaskekum, flislegging av alle gulv, legging av plater/maling av vegger. Det monteres fuktstyrte vifter i vaskerom og tørkerom.

Før oppstart i vaskerom blir vaskemaskinene midlertidig flyttet og tilkoblet i tørkerom. Når vaskerommet er ferdigstilt blir alle maskiner flyttet tilbake og tilkoblet vann og strøm.

Arbeidet utføres av:
Andresen Parkett og Maling AS
Trondheim Rør
Carleif Elektro
Ulemper under arbeidet:
Vaskerom vil være utilgjengelig under avretting av gulv. Likeledes blir kjeller avstengt under flislegging. Varighet 0,5 til 1 dag. Informasjon blir gitt i forkant.

Det kan oppleves litt rotete under arbeidet, men det tilstrebes å holde orden underveis og alt blir ryddet ved ferdigstillelse.

Av prismessige hensyn avrettes gulv i 3 -4 hus av gangen, mens det flislegges kun ett hus av gangen. Dette betyr at det vil ta noen uker fra oppstart til ferdigstillelse. Men kjelleren er fullt brukbar underveis.

Før oppstart vil det bli gitt beskjed i god tid om å rydde alle fellesrom for eiendeler. Det som ikke er fjernet før oppstart vil blir kastet. Dersom det er noen som er kjent med at det står ting lagret i kjeller som ingen eier, varsles vaktmester.

Foreløpig framdriftsplan:
2015:​Schiøtz vei 14, 16, 18,19, 20, 21, 22 og 23

2016:​Fagerliveien 15, 17, 19, 21, 27, 29, 31 og 34
​Skogvokterveien 10 og 12

2017:​Åengveien 4, 6, 7, 9, 13, 15, 17, 19 og 21
​Ramsharts vei 7 og 9