Molokkene i Fagerlia

I henhold til kommunens bestemmelser er huseier /borettslag ansvarlig for å holde avfallscontainere fri for snø og framkommelig for tømming.

Vaktmesteren sørger for å koste lokkene og rydde snø foran containerne så godt som råd er, men det hender at han ikke rekker dette før renovatøren kommer. Det kan jo også skje at han er syk (selv om det heldigvis, er veldig sjelden). Det er vanskelig å pålegge beboerne å sørge for snøfrie forhold, etter som ikke hvert hus har «sine» moloker. Men styret vil likevel oppfordre hver i sær til å hjelpe til med å koste snø fra lokkene og rydde for snø.