Avgiften for kabel-TV og internett endres fra 1. januar

Styret har fått en del spørsmål om  hva det skyldes at januar-fakturaen fra TOBB er høyere enn tidligere. Dette skyldes den nye kabel-TV og bredbåndsavtalen og innebæerer ingen ordinær økning i husleien/felleskostnader. Styret innrømmer gjerne at det har vært litt sparsomt med informasjonen og forsøker med dette å oppklare.

Generalforsamlingen vedtok å inngå en ny fellesavtale med Get om leveranse av kabel-TV og 30 Mbps bredbånd/internett til en økt kostnad på 183kr per måned. Den ny avtalen ble satt i drift 1.7.2015. De første tre månedene var kostnadsfrie, men for enkelhetsskyld valgte styret isteden å la de seks første månedene gå til opprinnelig kostnad (167kr – siden dette er tilnærmet halv pris av ny kostnad). Fra 1.1.2016 er det imidlertid slutt på «halv-pris»-perioden, og derfor øker denne avgiften med 183kr.

I tillegg er det slik at alle som leier parkeringsplass blir årskostnaden belastet i januar. For tiden er årskostnaden for parkeringsplass kr 360,-. Altså, dersom du har parkeringsplass vil januar-fakturan være 360kr høyere enn alle andre måneder i året.

Oppsummert: Det har ikke skjedd noen ordinær økning i felleskostnader fra 1. januar. Kabel-TV og bredbåndsavgifen øker med 183kr per måned (som følge av at bredbånd nå også er inkludert) og i tillegg faktureres parkeringsplasser (for de som har det) med hele årskostnaden (360kr) i januar.