Biltrafikken i borettslaget

Det kjøres fremdeles alt for fort på veiene i borettslaget! Biler står parkert langs veiene og det kan være vanskelig å se når noen løper eller går ut i veien mellom bilene.

Husk at å holde fartsgrensen (30 km/t) kan være uansvarlig i nærheten av barn. Vi minner om trafikkreglene §13-2 som sier at «kjørende plikter i særlig grad å holde tilstrekkelig liten fart og om nødvendig stanse straks ved passering av […] barn som oppholder seg på eller ved vegen […]».

Styret henstiller alle som kjører her om å vise hensyn og kjøre sakte i hele borettslaget. Vi har ingen å miste.