Oppussing av kjellere i kryssdelte hus

Kjellere i kryssdelte hus trenger sårt vedlikehold og tilstanden har for flere vært uholdbar. Ettersom det er styrets ansvar å påse at fellesareal vedlikeholdes på en forsvarlig måte har styret vedtatt at alle kjellere i kryssdelte hus skal pusses opp.

 

Følgende rom i kjeller pusses opp:

  • Vaskerom: flislegging av gulv våtromsplater på vegger, skifte av sluk, opplegg til vaskemaskiner/tørketromler, benk
  • Tørkerom: flislegging av gulv, maling av tak og vegger, samt skifte av tørkesnor, benk
  • Fellesbod: flislegging av gulv og maling av vegger
  • Kjellergang: Flislegging av gulv
  • Kjellerdører: Skiftes ved behov

Alle berørte beboere vil få beskjed i forkant av oppussingen. Vaskemaskiner flyttes midlertidig av firma og vaktmester. Øvrig fellesareal må ryddes av beboerne.

Oppussingen finansieres ved låneopptak. Styret vil i samarbeid med TOBB sørge for best mulig avtale. Det må forventes økning av fellesutgifter som følge av oppussingen.