Ny fordeling av felleskostnader: Faktura stemmer ikke med beregnede kostnader! (II)

Noen observante beboere har gjort oss oppmerksom på enda en utgift som ikke inngår i de beregnede felleskostnadene: Garasjeleie.

Per tiden utgjør garasjeleien kr 250 per måned, og vil bli lagt til felleskostnadene på samme måte som utgifter til kabel-TV.

Styret beklager at dette heller ikke ble eksplisitt informert om i brevet til andelseierne, men håper at dette rydder opp i eventuell forvirring.

Styret oppfordrer beboere til å ta kontakt hvis det oppdages feil i beregning eller fakturering av nye felleskostnader.