Ny fordeling av felleskostnader: Faktura stemmer ikke med beregnede kostnader!

Noen observante beboere har oppdaget at beløpet på fakturaen fra TOBB ikke stemmer overens med beløpet som ble oppgitt i brevet som varslet om endring av felleskostnader. Grunnen til dette er at kabel-TV ikke anses som felleskostnad, men likefullt inngår i husleien.

Altså er det slik at

Husleie = Felleskostnader + kabel-TV avgift.

Differansen mellom beløpet som ble oppgitt i brev til beboere (felleskostnader) og beløpet på fakturaen (husleie) tilsvarer kr 167,-, som altså er kabel-TV avgiften. Formodentlig skyldes denne oppdelingen at kabel-TV avgiften er lik for hver enhet, uavhengig av størrelse. Dersom den hadde vært del av felleskostnadene ville store leiligheter ha betalt mer enn små leiligheter ved senere økning av felleskostnader.

Styret er de første til å innrømme at dette skulle vært informert om denne differansen ved utsendelse av brevet. Vi håper imidlertid at det ovenstående kan bidra til å oppklare felleskostnadsmysteriet…