Felling av trær i skogen bak garasjene i Fagerliveien

Den observante beboer har kanskje fått med seg at noen har felt trær i skogen bak garasjene i Fagerliveien. Det er én av beboerne i borettslaget som har søkt kommunen og fått tillatelse til å felle lauvtrær i en sone bak garasjerekken i Fagerliveien. Det er viktig å presisere at dette er på kommunal tomt og borettslaget har derfor ingen ting med hogsten å gjøre, annet enn å videreformidle informasjon til de som kunne tenke seg å  delta i fellingen.

Tillatelsen som er gitt omfatter hogst av lauvtrær i en rektangulær sone fra baksiden av garasjene i Fagerliveien og 10-15 meter innover i skogen (området bak vaktmestergarasjen er ikke inkludert). Bartrær skal primært stå igjen. På steder hvor det ikke er barskog er det fint om det står igjen noen rette stammer med bjørk eller andre lauvtrær.

Dersom du ønsker å delta i trefellingen må du gjøre følgende:

  1. Gjør deg kjent med tillatelsen og hvilke begrensninger som foreligger.
  2. Les nøye og fyll ut  egenerklæringsskjemaet fra Trondheim kommune.
  3. Send dette skjemaet til Skogforvalteren i Trondheim kommune.

Merk at det er Trondheim kommune som har gitt tillatelse og borettslaget tar derfor forbehold om feil og/eller endringer i beskrivelsen over. Det er beboers ansvar å drive hogsten i henhold til de regler som er gitt av Trondheim kommune.