Ny fordeling av felleskostnader

Som følge av vedtaket på årets generalforsamling sendes det i disse dager brev til alle beboere om nye satser for felleskostnader. For noen innebærer det en reduksjon, for andre en økning. Her forklares nærmere hvordan beregningen er gjort.

I brevet fra TOBB/Styret angis det hvilke tilbygg vi har registrert på hver andel. Vi er rimelig sikre på at vi har god oversikt, men dessverre er det en mulighet for at det har sneket seg inn en tastefeil i beregningsprosessen. Før du eventuelt klager, kan det være greit å se gjennom teksten under om hvordan registreringen har foregått.

Styret har laget en oversikt over alle tilbygg, verandaer og prekestoler i borettslaget. For tilbygg finnes det fem ulike varianter:

 • Gavltilbygg for kryssdelte hus og enderekkehus.
 • To tilbygg ved inngangsparti for rekkehusleiligheter
  • Front-stor – tilbygg der det i utgangspunktet var et disp. rom
  • Front-liten – tilbygg der det i utgangspunktet var bad
 • Veranda
  • Kryssdelte hus: På gavlvegg istedet for tilbygg eller på søyler (kun enkelte leiligheter i Schiøtz vei)
  • Rekkehus: Over trappehus, over tilbygg foran eller på søyler (foran eller bak).
 • Prekestoler/balkong for kryssdelte hus. Enten frittstående eller som en forlengelse av balkong ved gavltilbygg.

Tilbyggene er nokså greie, men det kan være greit å merke seg et par ting ved angivelse av verandaer og prekestoler/balkonger.

 • Verandaer i rekkehus angis særskilt uavhengig av om det er tilbygg/trappehus under dem. Verandaer som er sammenbygget fra to sider («rundt hjørnet») angis som to verandaer.
 • Balkonger/prekestoler inkludert i gavltilbygget skal ikke angis særskilt. Tillegget for disse er bakt inn i tillegget for gavltilbygget. Balkonger/prekestoler utover dette skal angis, uavhengig av hvorvidt de henger sammen med balkong i gavltilbygg eller ikke.

Se forøvrig dokumentasjonen for beregning av felleskostnadene som ble lagt ved innkallingen til årets generalforsamling.