Parkering, igjen

Stadig opplever beboere uforsvarlige, irriterende og ulovlige parkeringer i borettslaget. Vinteren har så langt ikke medført de helt store snøryddingsutfordringene, men likevel kan det være på sin plass å minne om de generelle parkeringsbestemmelsene.

Spesielt kan det være verdt å merke seg at man ikke skal parkere:

  • i kryss eller nærmere enn 5 meter fra krysset
  • i uoversiktlig kurve,  på bakketopp eller på annet uoversiktlig sted
  • helt eller delvis på fortau, gangveg eller sykkelveg (spesielt i Schiøtz vei)
  • foran inn- eller utkjørsel

Dersom vi alle overholder dette slipper vi at Trondheim Parkering kommer på besøk for å ordne opp. Det er altså billigere og hyggeligere å ordne opp selv!