Ikke mat dyrene!

Styret har fått rapporter om at enkelte legger ut mat til dyr, som antakelig i første rekke er myntet på rådyrene. Dette er særdeles uheldig ettersom dette bidrar til foring av mindre ønskede dyr, da spesielt rotter. Dessverre er det slik at rottene ikke tar hensyn til at maten var beregnet på andre. Så derfor: ikke sett ut mat til dyrene!

Borettslaget har avtale med skadedyrfirma som overvåker rottebestanden i området og kan sette inn tiltak hurtig hvis nødvendig. Det har vært stille på den fronten ganske lenge, men styret ønsker at denne tilstanden skal bli permanent. Derfor vil vi oppfordre alle til å være med å forebygge nye rotteutbrudd. Du kan gjøre følgende:

  • Ikke sett ut mat til dyr!
  • Kast søppel og rask i molokkene (ikke utenfor, i nærheten av, o.l.)
  • Hold kjellervinduer fortrinnsvis lukket, men hvis du lufter: pass på at vinduet er festet i en haspe og at åpningen ikke er for stor (du vil ikke ha rotter/mus i kjelleren).
  • Meld fra om rotte-observasjoner (både døde og levende), det er nyttig informasjon for skadedyrfirmaet.

La oss gå en rotte-fri fremtid i møte!