Lekeplassen – en oppdatering

Den observante beboer har kanskje fått med seg at nye lekeapparater har ankommet lekeplassen, men at de enn sålenge ikke er i lekbar stand. Styret er for tiden i dialog med leverandøren og vi håper at alt monteres i løpet av inneværende måned. Resten av arbeidet blir som tidligere meddelt utsatt til våren, etter at telen har forsvunnet og det atter går mot vår og sommer.

Vi takker for tålmodigheten og beklager forsinkelsen, men håper at sluttresultatet vil gjøre at vi likevel kommer ut i pluss!