Resultater fra parkeringsundersøkelsen

Resultatene fra den store parkeringsundersøkelsen er nå klare (Last ned: Rapport fra den store parkeringsundersøkelsen). Under følger et utdrag fra konklusjonen:

Det er ikke bare enkelt å konkludere noe som  helst på bakgrunn av denne undersøkelsen. Det er stor uenighet om hva som er problemet. Det er sågar uenighet om vi i det hele tatt har et problem. Det er derfor et stort sprik og relativt vanskelig å sammenfatte til noe som alle kan bli fornøyde med. Imidlertid kan vi oppsummere de viktigste funnene fra undersøkelsen[1].

 1. Beboere i Fagerlia:
  1. Vil ha kort vei til parkering, de fleste kortere enn 100 meter.
  2. Vil gjerne ha en fast plass.
  3. Parkerer i gjennomsnitt 1,1 biler over natten.
  4. Synes snørydding er vanskelig
  5. Er litt bekymret for barns sikkerhet
  6. Finner av og til ikke parkering i nærheten av leiligheten
 2. Begrense gateparkering
  1. Vil gjøre at beboere parkerer mer hensiktsmessig
  2. Vil ikke løse parkeringsproblemene
 3. Begrenset parkering med spesiell tillatelse
  1. Er greit når det gjelder å begrense antall biler
  2. Er greit når det gjelder hvem som kan parkere flere biler
  3. bør gi hver husstand i gjennomsnitt 1,3 parkeringsplasser
  4. Løser dessverre ikke parkeringsproblemene
 4. Utvidet garasjeanlegg
  1. Er hensiktsmessig
  2. Vil løse parkeringsproblemene (litt).
 5. Flere faste parkeringsplasser
  1. Er både mulig og umulig.
  2. Bør ikke anlegges på bekostning av grønt-områder
  3. Vil løse parkeringsproblemene (litt)
 6. Enveiskjøring
  1. Vil ikke bedre fremkommeligheten
  2. Vil ikke bedre barns sikkerhet (nevneverdig)
  3. Vil ikke løse parkeringsproblemene.
 7. Parkeringshus
  1. Vil bli brukt og ikke brukt
  2. Må ikke bli for ruvende
  3. Vil løse de viktigste problemene
 8. Kostnader
  1. Bør ikke påløpe
  2. Kan unngås gjennom billige løsninger
  3. Bør belastes de som får nytte av tiltak

Selv om undersøkelsen ikke gir utvalget noen helt klare retningslinjer å jobbe etter, er det mye nyttig informasjon det kan bygges videre på.


[1] Dette må åpenbart forstås som en meget lettvindt og populistisk oppsummering av et komplisert og tvetydig tallmateriale.