Parkeringsundersøkelsen er avsluttet

Innen fristen kom det mer enn 60 besvarelser både på papir og på nett. Det er tilnærmet 30% deltakelse og langt mer enn noen kunne forvente.

Parkeringsutvalget vil legge frem resultatet av undersøkelsen og en skisse for veien videre på generalforsamlingen i tillegg til at det selvsagt også vil bli publisert på nettsidene.

Tusen takk til alle som har svart!