Containerne kommer!

Tradisjonen tro settes det ut containere for allmenn benyttelse* nå når våren nærmer seg. Containerne kommer i uke 15 (uka etter påske) og vil bli fjernet iløpet av uke 16. De plasseres i hver ende av gatene og vil flyttes iløpet av uka de står.

Benytt anledningen til å fjerne rot og rask både fra egen og fellskjeller. Fellesareal skal som kjent ikke brukes til lagring. Så, hvis ingen beboere vedkjenner seg ting som står i felleskjellere: Ta ansvar, kast det i containeren*!

* Dette gjelder ikke spesialavfall, elektronikk, hvitevarer, dekk (hjul), stein og sand. Har du slikt avfall må du i utgangspunktet frakte det til Heggstadmoen gjenvinningsstasjon selv, men for sikkerhetsskyld kan du høre med vaktmesteren. Kanskje finnes det en enklere løsning?