Vis hensyn ved parkering

For både å øke sikkerheten og bedre fremkommeligheten er det viktig at hver enkelt viser hensyn ved parkering langs veien. Spesielt gjelder dette i og rundt kryss, svinger og andre uoversiktlige steder. De som har parkeringsplass og/eller garasjeplass bes benytte denne.

Scootere og mopeder må parkeres slik at de ikke er til hinder for brøyting og strøing av veier og fortau. Parkering må selvsagt også foregå uten at det er til hinder for de som skal passere.

I forbindelse med oppføring av ny trapp i Schiøtz vei 19 vil vi gjøre oppmerksom på at det ikke må parkeres foran trappa. Det er veldig trangt mellom trappa og veien, og hvis det står bil foran blir det alt for trangt å komme fram.