Utført vedlikeholdsarbeid i 2011

Følgende er utført:

  1. Nye trapper i Schiøtz vei 16 og 19
  2. 4 nye parkeringsplasser i Schiøtz vei 19.
  3. Ny forstøtningsmur i Fagerliveien 26
  4. Nye porter m/åpner i garasjeanlegget i Fagerliveien

Følgende er påbegynt:

  1. Oppussing av Fagerliveien 24; kontor og møterom m/kjøkken, dusj og toalett. Disse lokalene disponeres av vaktmester, og tillegg har pensjonistforeningen jevnlig sine møter her. Styret avholder også sine møter og kontorkvelder her.
  2. Det er også planlagt oppstart av oppussing fellesganger. Først ut er Åengveien 13 og 21.

Ellers er det utført diverse løpende vedlikehold.

Ny snøfres og nye kjettinger er innkjøpt til traktoren, i tillegg til ordinært vedlikehold (service). Så da er det duket for gode vinterforhold på veiene i Fagerlia.