Bruk og misbruk av kjellere

Fellesrom i kjellere skal ikke benyttes til lagring av møbler, kasser og annet som ikke er i bruk. Det er mange av fellesrommene som er oppfylt av gamle møbler, malingsspann etc. Dette må fjernes av eier. Det vil bli sendt ut skriv til alle om dette i løpet av våren. Gjenstander som ikke fjernes vil bli kastet ved vårens ”ryddedugnad”.

Kjellere i Fagerlia er å anse som ”råkjeller”. Dette innebærer at kjellerrom er uegnet til oppholdsrom og lagring av for eksempel klær, pappesker og lignende. Velger man å lagre pappesker i kjeller må det sørges for at disse ikke står inntil murvegg eller direkte på betonggulvet.